3 mld złotych zatrzymanych zwrotów podatku VAT!

3 mld złotych zatrzymanych zwrotów podatku VAT!

Niepokojące dane spływają z Ministerstwa Finansów.

Tylko do końca października 2016 r. zatrzymano zwroty podatku VAT na kwotę 3,23 mld złotych.

Jak argumentuje resort finansów tego typu działania zapobiegają wyłudzeniom. Obawiam się, że wśród tych zwrotów znajdują się również złotówki uczciwych podatników, których płynność finansowa została właśnie poważnie nadszarpnięta.

Zaalarmowani głosami przedsiębiorców posłowie Izabela Leszczyna i Stanisław Tyszka złożyli interpelacje. Z końcem grudnia spłynęła odpowiedź wiceministra finansów Mariana Banasia.

Wynika z niej, że:

„według stanu na 27 października wstrzymanych zostało 5356 zwrotów VAT na łączną kwotę ok. 3,23 mld zł. To wartość skumulowana przez dłuższy okres i zawiera również zwroty sprzed lat, o które teraz firmy walczą z fiskusem przed sądem.”

Udział w pozyskaniu ww. kwoty mają odpowiednio. 2 mld urzędy skarbowe (na skutek kontroli i czynności sprawdzających), Prawie miliard złotych urzędy kontroli skarbowej.

Zestawiając najnowsze dane z podsumowaniem pierwszego kwartału 2016 r. kiedy urzędy kontroli skarbowej zatrzymały zwroty na 266 mln złotych otrzymujemy informację, że skuteczność UKS-ów wzrosła o 100 %.

Resort finansów przyznaje, że to pokłosie tzw. pakietu paliwowego obowiązującego od 1 sierpnia 2016 r.

Przy okazji wywołania tematu podano również statystykę dotyczącą liczby kontroli i wynika z niej informacja, że zarówno ilość kontroli wszczętych i zakończonych spadła o połowę w stosunku do analogicznego okresu roku 2014. Z 36 tysięcy kontroli w 2016 r. US i UKS zatrzymały znacznie większe kwoty zwrotów.

Zdaniem specjalistów resort dąży do specjalizacji kontroli w zakresie poszczególnych rodzajów oszustw dotyczących majątku należnego Skarbowi Państwa.

Te wyspecjalizowane komórki właśnie „wyruszyły w teren”, a ich uwaga skupiła się na przestępstwach karuzelowych. Pojawiają się głosy, że arogancja fiskusa wiąże się także z trudnościami przedsiębiorców w zakresie zaskarżania przedłużających się zwrotów VAT.

Na szczęście, jak już informowaliśmy z końcem roku pojawiła się uchwała NSA z 24 października 2016 r. sygn. akt I FPS 2/16. Gwarantuje ona, że na postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT podatnikowi przysługuje zażalenie, niezależnie od tego, w jakim trybie prowadzona jest weryfikacja jego rozliczeń.

Weryfikacja wstrzymanych zwrotów będzie miała faktyczne miejsce dopiero za kilka lat, gdy zakończą się prawomocnie wszczęte postępowania sądowe. Do tego czasu bardzo boleśnie odczują to firmy, które błędnie zakwalifikowano jako np. uczestników karuzeli podatkowej, bo takie sytuacje zdarzają się niestety często.

Jeśli podzielimy kwotę zatrzymanego podatku VAT przez liczbę kontroli otrzymamy wysokość statystycznego zatrzymanego zwrotu – jest to kwota ok. 600 000,00 zł.

Taka suma może spowodować co najmniej podwyższone bicie serca u niejednego głównego księgowego w skontrolowanym podmiocie. Przypomnijmy, że zgodnie z podstawowym celem dyrektywy VAT ma on być podatkiem neutralnym:

System odliczeń podatku naliczonego, którego zasady określone są w artykułach 17-20, ma na celu całkowite uwolnienie podmiotu gospodarczego od obciążeń z tytułu podatku VAT przypadającego do zapłaty lub zapłaconego w toku prowadzonej działalności gospodarczej.”

ETS w sprawie 50/87 Komisja Wspólnot Europejskich przeciw Republika Francuska z dnia 21 września 1988 r.

Tymczasem realia polskie wskazują raczej na wieloletnie procesy cywilne o rekompensaty poniesionych strat, których w żaden sposób nie zapewnią należne od błędnych decyzji odsetki.

Dodaj komentarz