Kapitał zakładowy w brytyjskiej spółce Limited company

Problem kapitału początkowego wydaje się nam czasem kwestią nie do przejścia, kojarzy się bowiem z koniecznością zgromadzenia dużej ilości środków pieniężnych, nieruchomości bądź majątku ruchomego.

Często zdarza mi się rozmawiać z przedsiębiorcami, którzy są bardzo zdziwieni informacją o tym, jaka jest kwota minimalna dla kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, czy brytyjskiej spółce limited company.

Jeszcze większe jest ich zdziwienie kiedy rozmawiamy o faktycznej funkcji kapitału zakładowego i jego relacji do bilansu spółki. Kapitał zakładowy w spółce jest wartością oderwaną od wypracowanego zysku, czy zanotowanej straty.

Sytuacja ta może ulec zmianie dopiero kiedy na skutek zmian bilansowych będziemy chcieli dokonać podwyższenia, lub obniżenia kapitału zakładowego w rejestrze.

Zacznijmy jednak po kolei,  na etapie zakładania spółki musimy zadeklarować pewną kwotę, która będzie informowała o wysokości kapitału zakładowego w spółce. Na pewno często czytałeś informacje o spółkach, których kapitał zakładowy mierzony jest w milionach, a tymczasem minimalne kwoty dla zarejestrowania podmiotu to 5 000,00 zł lub 1 £.

W takim razie lepiej zadeklarować kwotę wyższą, czy niższą?

To zależy, po pierwsze od tego jaką sumą środków pieniężnych, lub majątkowych jesteś w stanie pokryć kapitał. Pamiętaj, że niepokrycie kwoty zadeklarowanej może nieść za sobą poważne konsekwencje prawne. Po drugie – dostosuj wysokość kapitału do planowanej działalności.

Wiedz, że Twoi kontrahenci badając Twoją wiarygodność będą odnosić się właśnie do kapitału zakładowego.

Do kapitału zakładowego spółki „zajrzy” z pewnością bank, do którego udasz się po pożyczkę, czy leasing wówczas dobrze jest jeśli nie oscyluje ona w granicy dolnego minimum.

Nie zrażaj się jednak jeśli nie dysponujesz zawrotną kwotą na początek, na rynku jest mnóstwo spółek ze stosunkowo małym kapitałem i nie przeszkadza im to prężnie się rozwijać, czy zwyczajnie spokojnie funkcjonować.

Jak zawsze w moich podsumowaniach tak i dziś dowiesz się, że nie ma reguły generalnej na ustalenie optymalnej wysokości kapitału zakładowego w spółce, należy dobrać ją indywidualnie najpierw do posiadanych środków, a w dalszej kolejności do charakteru prowadzonej działalności i planów podboju rynku.

Dodaj komentarz