Koszty zastępstwa procesowego 2019 zmiany – ile kosztuje prawnik? stawki minimalne

Koszty zastępstwa procesowego 2019 zmiany – ile kosztuje prawnik?

Stało się faktem, obowiązujące od początku roku, 1 stycznia 2016 r. nowe stawki minimalne radców prawnych i adwokatów zostały ponownie obniżone.

Jak zmieniły się stawki minimalne?

Mocą rozporządzeń, które wprowadzają jeszcze niższe stawki minimalne za zastępstwo radców prawnych i adwokatów:

 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1667);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1668).

W związku z powyższym, stronom przysługiwać będą koszty procesu — lub też, w zależności od sytuacji procesowej, nałożony będzie obowiązek zwrotu kosztów procesu — w następującej wysokości:

stawki minimalne obliczane od wartości przedmiotu sporu w postępowaniu zwykłym:

 1. do 500 zł – 90 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 9. powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Dla porównania od 1 stycznia 2016 r. do dnia 27 października 2016 r. stawki te wynosiły odpowiednio:

 1. do 500 zł – 120 zł
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 360 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 2400 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 4800 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 7200 zł;
 7. powyżej 200 000 zł – 14 400 zł.

Natomiast do końca 2015 r. przegrywający płacił wygrywającemu odpowiednio:

 1. do 500 zł — 60 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1.500 zł — 180 zł;
 3. powyżej 1.500 zł do 5.000 zł — 600 zł;
 4. powyżej 5.000 zł do 10.000 zł — 1.200 zł;
 5. powyżej 10.000 zł do 50.000 zł — 2.400 zł;
 6. powyżej 50.000 zł do 200.000 zł — 3.600 zł;
 7. powyżej 200.000 zł — 7.200 zł.

Konkludując, nowe niższe stawki minimalne usytuowane będą w połowie poprzedniej podwyżki.

Pojawia się nowa lista stawek minimalnych w postępowaniu upominawczym i nakazowym (par. 3 rozporządzenia) — w kształcie sprzed roku 2016:

 1. do 500 zł – 60 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
 7. powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

Zmianom uległy również koszty w sprawach  niemajątkowych (w których nie można mówić o wartości przedmiotu sporu), tj.:

 1. 720 złotych za każdy rozwód (nawet z orzekaniem o winie w rozkładzie pożycia);
 2. 240 złotych za opróżnienie lokalu mieszkalnego (teraz 480 złotych);
 3. 720 złotych za ochronę dóbr osobistych i praw autorskich (obecnie 1080 złotych);
 4. 720 złotych za sprawę o „papierową” zmianę w KRS (obniżka z 1200 złotych);
 5. 960 złotych za sporządzenie skargi konstytucyjnej i stawiennictwo na rozprawie przed TK.

Nowe stawki minimalne sądy będą stosować od 27 października 2016 r., jednak sprawy zawisłe w danej instancji będą rozliczane po staremu (par. 2 rozporządzenia).

Dodaj komentarz