Limity w transakcjach gotówkowych między przedsiębiorcami od 2017

Limity w transakcjach gotówkowych między przedsiębiorcami od 2017

Walka z terroryzmem i z szarą strefą

To dwa główne motywy wprowadzonej właśnie zmiany w ustawach o CIT i PIT limitującej dozwoloną kwotę rozliczeń gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami. Obniżenie dotychczasowej kwoty 15 tysięcy € do 15 tysięcy złotych wydaje się być ostrym cięciem. Na pocieszenie dodam, że Francuzi „zeszli” niedawno z kwoty 3000 € do zaledwie 1000 € jeśli chodzi o przysłowiowe płatności z ręki do ręki.

Punktem wyjścia do zmian była istniejąca regulacja pochodząca z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która już od 2004 roku nakazywała dokonywanie transakcji pomiędzy przedsiębiorcami w formie bezgotówkowej, w sytuacji gdy dotyczyły kwoty powyżej 15 tysięcy €.

Niechęć podatników w zakresie wywiązywania się z tego obowiązku i trudności jego egzekwowania sprawiły, że ustawodawca wpadł na pomysł jak skutecznie wymóc na firmach płatności bankowe. Każda transakcja gotówkowa powyżej kwoty dozwolonej nie będzie mogła zostać uwzględniona w kosztach uzyskania przychodu przedsiębiorcy. Tym samym powiększy należny do zapłaty podatek dochodowy.

Jak zauważyli specjaliści  z dziedziny podatków nowe regulacje będą miały wpływ na sprawność rozliczenia zwrotu VAT ze skarbówką. Wszystko dlatego, że ustawa o VAT uzależnia możliwość odzyskania różnicy podatku naliczonego nad należnym w przyspieszonym 25-dniowym terminie od tego, czy należność wynikająca z faktury została w całości zapłacona przelewem bankowym.

Jak się Państwo zapewne domyślacie ten podmiot, który zapłaci ponad 15 tys. zł gotówką nie będzie mógł występować o szybszy zwrot VAT, a dodatkowo nie zaliczy tego wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

Perpetum mobile!

Owszem, dla budżetu państwa, bo na pewno nie dla drobnej przedsiębiorczości, dla której to utrudnianie codziennej działalności.

Zapewne myślisz teraz, że przecież ten nakaz można będzie obejść. Może pomyślałeś Drogi Czytelniku o skorzystaniu z furtki w postaci rozbicia zakupów na mniejsze i tym samym uniknięcia niechcianej transakcji bezgotówkowej.

Podpowiadamy. Nie uda się!

Zgodnie z zapisami ustawy kwota graniczna dotyczy jednorazowej wartości transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności. Spieszę z wyjaśnieniem. Zakup trzech różnych produktów, z których każdy kosztuje po 14 999,00 zł  to nadal jedno zdarzenie gospodarcze. Mimo tego, że to osobne pozycje na fakturze. Aby udało się zakupić te produkty za gotówkę  i skorzystać z odliczenia należałoby kupować je w różnym terminie. Najlepiej na podstawie różnych umów.

Słuszne obawy mają Ci z Was, którzy praktykowali gotówkowe zaliczkowanie transakcji, zaś pozostałą do zapłaty część regulowali przelewem bankowym.

Należy liczyć się z tym, że wówczas zaliczki nie będziemy mogli uwzględnić w KUP.

Ministerstwo przychylnym okiem spogląda na szczęście na podmioty rozliczające się barterowo, a także te, które dokonują wzajemnych potrąceń należności.

Kompensata wzajemnych zobowiązań, dokonywanie wymiany usług i towarów, a także płatności przy udziale pośredników (np. PayU) są dozwolone. Barter i potrącenie nie zostały uznane za „dokonywanie płatności”, zaś wpłata środków na serwis transakcyjny zdaniem ministerstwa  to „płatność za pośrednictwem rachunku bankowego”.

Limity w transakcjach gotówkowych między przedsiębiorcami od 2017

Nie zmienia to jednak faktu, że rok 2017 upłynie nam pod znakiem walki z szarą strefą, uszczelniania systemu podatkowego i transparentności relacji podmiotów gospodarczych. Z pewnością będzie się to wiązało z nowymi obowiązkami nakładanymi na przedsiębiorców.

Drogi Ustawodawco, z niecierpliwością czekamy również na zmiany, które choć trochę ułatwią życie nie tylko fiskusowi, ale również uczestnikom obrotu gospodarczego.

Dodaj komentarz