Nowe zasady opodatkowania dywidend brytyjskiej spółki LTD

Początek roku 2016 przyniósł wiele zmian w ustawach regulujących kwestie opodatkowania dywidend w spółkach. Zmiany te nastąpiły w wielu krajach, a podłożem tej zmiany jest fakt, że Unia Europejska konsekwentnie i stanowczo podjęła walkę z procederem unikania płacenia podatków przez osoby prawne.

W związku z nowelą przepisów bezpodstawne uzyskiwanie korzyści płynących z poszczególnych dyrektyw unijnych będzie jeszcze trudniejsze. Wzmocniony zostanie jednocześnie aparat do skuteczniejszego eliminowania takiego procederu.

I tak w Polsce zmianie uległa ustawa o CIT. Dotychczasowe przepisy umożliwiały uzyskanie zwolnienia z opodatkowania dywidend otrzymywanych przez spółki dominujące od spółek zależnych. Rzecz jasna nie miało to miejsca w każdym przypadku, a wyłącznie wtedy gdy:

spółka wypłacająca posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, zaś spółka otrzymująca nieprzerwanie od co najmniej dwóch lat posiada co najmniej 10 % udziałów lub akcji w spółce zależnej.

Unia Europejska po wnikliwym przejrzeniu transakcji zwolnionych wykluczyła te, które nie miały dostatecznego uzasadnienia ekonomicznego. Nowelizacja zmierza do wyeliminowania konstrukcji, w których przychód z dywidend z tytułu udziału w zyskach następuje w związku z zawarciem czynności prawnej (np. umowy) mającej na celu uzyskanie przedmiotowego zwolnienia, a dodatkowo uzyskanie tego zwolnienia nie skutkuje jedynie wyeliminowaniem ryzyka podwójnego opodatkowania.

Wydaje się, że kluczową kwestią będzie w postępowaniach pomiędzy spółkami, a organami udowodnienie zasadności czynności poprzedzających wypłatę dywidendy.

Zmiany dotknęły również system podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wprowadzono zmiany w stawkach dotyczących opodatkowania dywidend.

Zmiany są drastyczne i zaczynają się na stosunkowo niskim pułapie zysku, co uderza już w najmniejsze spółki.

Wartości zmieniły się w sposób następujący:

 • stawka „Basic rate taxpayer” z 0 do 7,5%
 • stawka „Higher rate taxpayer” z 25 % do 32,5 %
 • stawka “ Additional rate taxpayer” z 30,6 % do 38,1 %.

Różnica wprowadzonych zmian jedynie na przykładzie Polski i Wielkiej Brytanii polega na tym, że zmiany z naszego rodzimego podwórka dotkną podmioty większe i zamożniejsze, zaś zmiany wprowadzone na Wyspach obciążą wszystkie niemalże spółki.

Więcej wpisów z cyklu Spółki za granicą – Wielka Brytania:

 1. Przeniesienie działalności za granicę – co nam daje i dla kogo może być opłacalny?
 2. Własna działalność gospodarcza za granicą, czy działalność w formie spółki?
 3. Rodzaje spółek w Wielkiej Brytanii
 4. Porównanie spółek w Polsce i w Wielkiej Brytanii
 5. Zakładanie spółki w Wielkiej Brytanii – pierwsze kroki
 6. Dokumenty w rejestracji spółki w Wielkiej Brytanii
 7. Dyrektor w brytyjskiej spółce LTD
 8. Wypłata wynagrodzenia dyrektorowi w spółce Ltd – opodatkowanie
 9. Opodatkowanie dywidendy w brytyjskiej spółce LTD
 10. Transfer środków z brytyjskiej spółki LTD
 11. Rezydencja brytyjskiej spółki LTD
 12. Nowe zasady opodatkowania dywidend brytyjskiej spółki LTD

Dodaj komentarz