O nas

radca prawny Maciej Tabert


Współwłaścicielem Kancelarii jest radca prawny Maciej Tabert, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zdobywał pracując w kancelariach w Poznaniu i w Lesznie, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Lesznie oraz w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej przy Izbie Skarbowej w Poznaniu.

Specjalizuje się w podatkach, prawie gospodarczym, windykacji i prawie spółek.

Włada językiem niemieckim i angielskim.

Zachęcamy do uzyskania szczegółowych informacji.

WSPÓŁPRACA
radca prawny, dr nauk prawnych Joanna Dziedzic-Bukowska

​Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Specjalizacja w zakresie prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjno-budowlanego. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Dwunastoletni staż pracy na stanowisku orzecznika w sądownictwie administracyjnym w wydziale zajmującym się kontrolą m.in. rozstrzygnięć wydawanych w procedurze planistycznej (uchwał rady gminy w sprawie uchwalenia lub zmiany studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), zagospodarowaniu przestrzennym, ochronie środowiska oraz w procesie budowlanym.

Autorka licznych publikacji, w tym artykułów i glos związanych z tematyką procesu inwestycyjno-budowlanego oraz postępowania sądowoadministracyjnego. Współautorka komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykładowca na Politechnice Warszawskiej, trener.Praca doktorska przygotowana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego, pt. „Sądowoadministracyjna kontrola aktów planowania przestrzennego gminy”.

adwokat Edyta Grabarek

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Odbyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu pod patronatem adwokata Michała Królikowskiego. Wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej wykonuje zawód w kancelarii z siedzibą w Kaliszu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Kancelarii Królikowski Nowak Adwokacka Spółka Partnerska w Kaliszu, z którą związana jest od roku 2006, a także działając w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w Poznaniu.
Języki: angielski.

Specjalizuje się w prawie karnym, rodzinnym, prawie konkurencji, prawie własności intelektualnej

Radosław Jankowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji (Kierunek: Prawo) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów: Zamówienia Publiczne  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (wyróżniona praca dyplomowa).

Od 2001 roku zawodowo związany z systemem zamówień publicznych w RP. Praktyk w zakresie tzw. trudnych zagadnień. Sprawuje nadzór formalno-prawny nad przeprowadzanymi postępowaniami przetargowymi, a w szczególności bierze czynny udział we wszystkich pracach związanych z udzieleniem zamówienia, począwszy od przygotowania postępowania, poprzez sprawdzanie i ocenę ofert, prowadzenie korespondencji z Wykonawcami, aż do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą (i czuwanie nad jej realizacją).

Ze względu na charakter wykonywanej pracy na bieżąco monitoruje wszelkie zmiany w aktach prawnych dotyczących tematyki zamówień publicznych.
Brał udział w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu Prawa zamówień publicznych.

księgowość leszno