Podatki

Doradztwo podatkowe dla firm.

Podatki

Postępowanie podatkowe i kontrolne.

Czynności doradcze w sytuacji postępowania kontrolnego, podatkowego czy skarbowego prowadzonego u Klienta mają za zadanie udzielenie Klientowi pomocy w kontaktach z organami podatkowymi czy skarbowymi, reprezentację przed sądami administracyjnymi oraz doprowadzenie do korzystnego rozstrzygnięcia sporu.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

 • opracowanie strategii postępowania

 • uczestnictwo w postępowaniu jako pełnomocnik lub doradca Klienta

 • reprezentowanie Klienta oraz prowadzenie jego spraw przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, a także występowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi sporządzanie pism procesowych oraz kontakty z przedstawicielami aparatu skarbowego oraz innymi organami administracji publicznej.

 • Radca prawny Maciej Tabert był wieloletnim pełnomocnikiem procesowym Ministra Finansów.

Bieżąca obsługa podatkowa.

Prawidłowe i skuteczne doradztwo w zakresie bieżącego wypełniania obowiązków podatkowych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych stanowi dla nas podstawę współpracy z Klientem, opartą na wzajemnym zaufaniu.

W oparciu o doświadczenie i wiedzę staramy się wspierać naszych Klientów celem zminimalizowania ewentualnych ryzyk podatkowych.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

 • opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień

 • w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego

 • doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych, a także opracowania, wdrożenia oraz rozwoju strategii podatkowej

 • doradztwo w zakresie stosowania instrumentów polityki podatkowej

 • i bilansowej

 • konstruowanie umów oraz ich analiza pod kątem optymalizacji podatkowej

 • sporządzanie deklaracji podatkowych

 • występowanie w imieniu Klienta do Ministra Finansów w celu uzyskania wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego

 • informowanie o zmianach przepisów podatkowych analizę bieżących zagadnień z zakresu podatku PIT, CIT, VAT i innych danin publicznoprawnych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych.

Napisz na biuro@tplegal.pl lub zadzwoń pod numer +48 603 934 996 lub WhatsApp bądź Terminal.

Przyjmujemy płatności w kryptowalutach.