Rodzaje spółek w Wielkiej Brytanii

 

Decydując się na założenie spółki w UK możesz spotkać się z czterema rodzajami spółek.

Limited Company (Ltd) to prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odpowiedzialność udziałowców ogranicza się w niej do wysokości wniesionego kapitału zakładowego, a spółka posiada osobowość prawną. Pod koniec swojego roku podatkowego spółka zobowiązana jest do złożenia rozliczenia podatkowego, sprawozdań finansowych i corocznego raportu do Companies House. Jest to rodzaj spółki najczęściej wybierany przez przedsiębiorców – dlaczego ?

 • brak ograniczeń co do wysokości kapitału
 • minimalizacja obciążeń podatkowych
 • jest formą bardziej prestiżową, niż działalność jednoosobowa

Limited Liability Partnership (LLP) – spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością. Najprościej będzie opisać ją jako hybrydę polskiej spółki z o.o. i spółki partnerskiej. Odpowiedzialność partnerów ograniczona do wysokości ustalonego wkładu, z tym, że w tej spółce funkcje Dyrektora i Sekretarza muszą pełnić partnerzy.

Public Limited Company (PLC) – jest to spółka notowana na giełdzie, a więc typowa spółka kapitałowa z akcjami dostępnymi publicznie (nie jest to jednak wymóg). Obowiązkiem jest natomiast założenie jej przez co najmniej dwóch udziałowców i posiadanie kapitału określonego na poziomie nie mniejszym niż 50 000,00 £

Partnership – to spółka działająca podobnie do polskiej spółki cywilnej, a więc nie posiada osobowości prawnej, zrzeszać może maksymalnie 20 wspólników, z których każdy winien prowadzić własną działalność gospodarczą. Nie podlega rejestracji w Companies House.

Więcej wpisów z cyklu Spółki za granicą – Wielka Brytania:

 1. Przeniesienie działalności za granicę – co nam daje i dla kogo może być opłacalny?
 2. Własna działalność gospodarcza za granicą, czy działalność w formie spółki?
 3. Rodzaje spółek w Wielkiej Brytanii
 4. Porównanie spółek w Polsce i w Wielkiej Brytanii
 5. Zakładanie spółki w Wielkiej Brytanii – pierwsze kroki
 6. Dokumenty w rejestracji spółki w Wielkiej Brytanii
 7. Dyrektor w brytyjskiej spółce LTD
 8. Wypłata wynagrodzenia dyrektorowi w spółce Ltd – opodatkowanie
 9. Opodatkowanie dywidendy w brytyjskiej spółce LTD
 10. Transfer środków z brytyjskiej spółki LTD
 11. Rezydencja brytyjskiej spółki LTD
 12. Nowe zasady opodatkowania dywidend brytyjskiej spółki LTD

Dodaj komentarz