Rosnące zainteresowanie inwestycją w Bitcoina oraz inne kryptowaluty

Rosnące zainteresowanie inwestycją w Bitcoina oraz inne kryptowaluty

ETF-y dla Bitcoina

ETF nie jest intrumentem pochodnym w związku z czym wymagane jest fizyczne dostarczanie instrumentu, którym w tym przypadku byłoby BTC.  Wynika z tego, że podmiot oferujący ETF na Bitcoinie będzie zobowiązany do nabycia ilości tej kryptowaluty zgodnej z wartością nabytych funduszy ETF.

ETF’ami na Bitcoinie mogą być zainteresowani inwestorzy instytucjonalni,  którzy będą bardziej skłonni do lokowania kapitału na rynku regulowanym.  Gdyby nastąpiła taka sytuacja możemy się spodziewać znaczącego wzrostu popytu co oczywiście przekłada się na odpowiedni wzrost ceny.

Jeśli w nadchodzącym miesiącu wniosek CBOE zostanie przyjęty, opcje inwestycyjne dla klientów zostaną uruchomione w pierwszym kwartale 2019 r.

Myślę, że warto zainteresować się tym tematem.

Znaczący wzrost zainteresowania Bitcoinem w Kanadzie

Według badań przeprowadzonych przez Bank Kanady ilość Kanadyjczyków zainteresowanych inwestycją w Bitcoina wzrosła w ciągu roku z 2.9% do 5%.

85% Kanadyjczyków wie również czym są kryptowaluty.

W przeprowadzonym badaniu udział brało 2500 mieszkańców Kanady przeprowadzonym na terenie całego kraju. Wyniki pokazują również, że około 50% posiadaczy Bitcoina traktuje go przede wszystkim jako inwestycje. Jak łatwo można wywnioskować największa kryptowaluta nie spełnia przede wszystkim swojej pierwotnej roli tylko nadal jest postrzegana głównie jako inwestycja.

Zmiana polityki Banku Japonii

Japońscy inwestorzy w związku z prawdopodobną zmianą rentowności długoterminowych obligacji skarbowych w okolicę zera oraz zmianą programu skupu aktywów zaczynają zabezpieczać się przed zawirowaniami, inwestuje w Bitcoina.

Świadczy o tym przede wszystkim fakt, że w ostatnich dniach największa ilość BTC jest kupowana właśnie za Jeny. Obecnie aż 55% transakacji na Bitcoinie jest wykonywana za ich pomocą.

Co w związku z tym?

Osobiście byłbym dość optymistycznie nastawiony pod kątem ewentualnych wzrostów w najbliższym czasie. Bardzo ważnym momentem będzie ogłoszenie oficjalnej daty wdrożenia ETF’ów.

Sięgając niedaleko wstecz i analizując wykres wartości złota możemy zauważyć, że od momentu wdrożenia ETF’ów na ten właśnie instrument jego wartość zaczęła wzrastać bardzo szybko, a wartość dość szybko wzrosła z poziomu 300 USD za uncję do ponad 1600 USD w ciągu zaledwie 7 lat.  Myślę, że w przypadku Bitcoin’a stałe wzrosty nie trwały by aż tak długo, ale w końcu nigdy nie wiadomo.

Dodaj komentarz