Split payment – płatność podzielona – wchodzi w życie 1 lipca 2018 r. Czy Twoja firma jest gotowa?

Split payment – płatność podzielona
Przypominamy, że dnia 1 lipca br. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzające mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment).
 
Od 1 lipca nabywca będzie mógł zapłacić pełną kwotę brutto wynikającą z otrzymanej faktury bezpośrednio na konto rozliczeniowe sprzedającego albo skorzystać z mechanizmu podzielonej płatności.
 
Poniżej przypominamy podstawowe aspekty funkcjonowania split payment:
  • Split payment jest dobrowolny tylko dla nabywcy, sprzedający zostaje zmuszony decyzją tego pierwszego, do stosowania płatności podzielonej;
  • Cena brutto płacona przez nabywcę na konto bankowe sprzedającego zostanie rozdzielona na kwotę netto oraz na kwotę VAT;
  • Kwota podatku VAT trafi na osobny rachunek VAT, utworzony automatycznie przez bank lub SKOK dla każdego podatnika podatku VAT, natomiast kwota netto zostanie przelana na „podstawowy” rachunek sprzedającego;
  • Sprzedający praktycznie nie będzie mieć dostępu do  środków zgromadzonych na rachunku VAT – co do zasady będzie mógł je wykorzystać do zapłaty VAT na rzecz innego podmiotu lub urzędu skarbowego;
  • Zapłata z zastosowaniem podzielonej płatności będzie mogła być dokonywana wyłącznie na zasadzie 1 płatność – 1 faktura (brak możliwości zapłaty w „paczkach”);
  • Podczas dokonywania płatności będzie należało wskazać kwotę podatku z faktury, kwotę brutto, numer opłacanej faktury oraz numer NIP sprzedającego.
Przypominamy o konieczności dostosowania swoich systemów księgowych do księgowania rozliczeń w ramach podzielonej płatności.

Split payment – płatność podzielona

Dodaj komentarz