Wzmożone kontrole branży paliwowej – kogo mają dotyczyć i jaki będzie ich zakres?

Wzmożone kontrole branży paliwowej – kogo mają dotyczyć i jaki będzie ich zakres?

Od 1 sierpnia 2016 r. wprowadzono zmiany do kluczowych z punktu widzenia przedsiębiorców działających w branży paliwowej ustaw. Pakiet paliwowy to zmiany w następujących ustawach:

  •  ustawa o podatku od towarów i usług,
  • ustawa o podatku akcyzowym,
  • ustawa prawo energetyczne oraz
  • ustawa o zapasach paliw.

Jedną z najbardziej dotkliwych zmian są dla przedsiębiorców nowe obowiązki związane terminem uiszczania podatku od towarów i usług, w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw.

Jak się okazuje na tym nie koniec – w połowie grudnia Ministerstwo Finansów zapowiedziało wzmożone kontrole, które będą uzupełnieniem pakietu paliwowego w walce z szarą strefą.

Wiceminister finansów Wiesław Jasiński poinformował, że: „najważniejszym elementem walki z mafią paliwową będą kontrole”.

Kres problemów Skarbu Państwa z nieszczelnością systemu w zakresie podatku VAT w obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą, miały zapewnić zmiany z sierpnia 2016 r.

Jak się jednak okazało oszuści i z tymi zmianami uporali się dosyć szybko.

Według ministra Jasińskiego obecnie grupy przestępcze przemycają paliwo pod pozorem importu olejów smarowych, antykorozyjnych, rzepakowych i innych. Odpowiedzią Ministerstwa Finansów mają być zatem kontrole cystern, w zakresie przewożonych substancji, zaś kolejnym krokiem będzie wprowadzenie tzw. pakietu transportowego, nad którym prace dobiegają końca w sejmie.

Nowa ustawa ma zapewnić monitoring transportu drogowego towarów polegający na wprowadzeniu systemu elektronicznego nadzoru przemieszczanych towarów, zwłaszcza paliw.

O ile tego typu monitoring nie budzi niepokoju uczciwych podatników, o tyle kontrole zarejestrowanych odbiorców i składów podatkowych już tak, głownie z uwagi na szereg nieścisłych sformułowań ustawowych, o które zapewne boje toczyć będą się przed różnego rodzaju instytucjami.

W praktyce, pierwszym z problemów na linii podatnik-skarbówka może okazać się podstawowy termin, czyli paliwa silnikowe.

Dlaczego?

Według aktualnej definicji mają być nimi te tylko, które mają być użyte, oferowane na sprzedaż lub przeznaczone do użycia jako paliwo do silników spalinowych. Jeżeli ich przeznaczenie będzie inne, nowe obowiązki nie będą dotyczyły danego podmiotu.

Znalezienie się w jednej, bądź drugiej grupie wiąże się z ogromną ilością obostrzeń oczywiście przypisanych przedsiębiorcom dokonującym obrotu paliwami.

Kolejnym potencjalnym źródłem problemów może być zakwalifikowanie danej działalności jako podlegającej obowiązkowi ubiegania się o wydanie koncesji. Przepisy ustawy prawo energetyczne wskazują, że uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.

Obrót, to działalność gospodarcza polegająca na handlu hurtowym, albo detalicznym paliwami lub energią. Z pozoru łatwo zakwalifikować się do grupy obracających lub nieobracających paliwami.

Schody zaczną się dopiero wówczas, gdy podatnik nabierze wątpliwości, czy jego działalność niespełniająca wprost przesłanek dla wystąpienia o koncesję jest jednak obrotem paliwami.

Zazwyczaj przy tego typu wątpliwościach możemy się posiłkować interpretacją indywidualną, jednak nie tym razem. Przepisy dotyczące działalności koncesjonowanej nie należą do sfery prawa podatkowego, zatem wyłączona jest tu aktywność Ministerstwa Finansów, co do udzielania interpretacji indywidualnych.

Na szczęście, z takim zapytaniem możemy udać się do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie. Kwestia ta jest niezwykle istotna bo przekłada się na obowiązki w zakresie prawa podatkowego.

Podsumowując przedsiębiorca działający w branży paliwowej musi liczyć się z potencjalnymi kontrolami w zakresie:

  • wywiązywania się z obowiązku uzyskania koncesji,
  • wywiązywania się z obowiązku zapłaty akcyzy,
  • uwzględniania ograniczeń w wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliw.

I w konsekwencji badania wszystkich tych przesłanek, chyba ta najważniejsza dla Skarbu Państwa decyzja rozstrzygająca, czy podatnik podlega, a jeśli tak, to czy wywiązuje się z obowiązków w zakresie VAT.

Zawsze, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, warto skonsultować się z prawnikiem, bo walka z wydanymi już niekorzystnymi decyzjami pokontrolnymi jest niekiedy długa i żmudna, a często można jej uniknąć jeśli do rzeczonej kontroli będziemy odpowiednio przygotowani.

Dodaj komentarz