Dyrektor w brytyjskiej spółce LTD

Konstrukcja prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited Company) wymaga od założycieli tego, by każda taka spółka miała co najmniej jednego dyrektora.

Dlaczego funkcja dyrektora w spółce jest tak istotna, na czym polega i jakie konsekwencje wiążą się z jej sprawowaniem?

Dyrektor spółki Ltd sprawuje faktyczny zarząd nad spółką, czyli prowadzi jej sprawy i reprezentuje spółkę na zewnątrz.

Głównym zdaniem dyrektora jest prowadzenie spraw spółki z możliwie największą korzyścią dla udziałowców, a jednocześnie realizowanie tego celu w granicach obowiązującego prawa.

Na powyższą krótką definicję składa się w rzeczywistości szereg faktycznych obowiązków jakie spoczywają na osobie sprawującej tą funkcję. Jeżeli spółka zatrudnia pracowników to właśnie dyrektor jest osobą odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i zdrowie podczas wykonywania pracy.

Rzecz jasna nie oznacza to, że dyrektor ma w swoich obowiązkach codzienne egzekwowanie noszenia odzieży ochronnej, bo może te czynności zlecić swoim podwładnym, ale w przypadku wykrycia podczas kontroli nieprawidłowości, to on zostanie ukarany.

W zakresie finansów spółki – dyrektorzy odpowiadają za terminowość składania sprawozdań finansowych i dokumentacji wymaganej przez Companies House.

Brak skrupulatności w tej dziedzinie może zakończyć się nałożeniem grzywny, wpisem do rejestru karnego lub zakazem pełnienia funkcji dyrektora.

Niezwykle istotną kwestią w dziedzinie finansów są oczywiście podatki – prawidłowość ich naliczania i odprowadzania również leży w kompetencjach dyrektorskich.

Spółka może w tym zakresie korzystać z pomocy profesjonalnych biur księgowych, nie mniej jednak nie zwalnia to dyrektora z odpowiedzialności względem HM Revenue & Customs.

Wielu szczegółowych informacji dotyczących dyrektora możemy zasięgnąć z dokumentu o nazwie The Articles of Association, czyli w statutu spółki. Podstawowe obowiązki dyrektora są ukształtowane zawsze w ten sam sposób.

Udziałowcom spółki na etapie początkowym pozostawia się pewną swobodę, co do ostatecznego zakresu odpowiedzialności, np. poprzez ustalenie kwoty granicznej do wysokości, której dyrektor może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Jak widać pełnienie funkcji dyrektora spółki niesie za sobą szereg obowiązków. Z całą pewnością należy z rozwagą obsadzać to stanowisko we własnej spółce, ale także ostrożnie rozpatrywać propozycje bycia dyrektorem dla podmiotów, których historia działalności lub reputacja na rynku nie są nam dobrze znane.

Więcej wpisów z cyklu Spółki za granicą – Wielka Brytania:

 1. Przeniesienie działalności za granicę – co nam daje i dla kogo może być opłacalny?
 2. Własna działalność gospodarcza za granicą, czy działalność w formie spółki?
 3. Rodzaje spółek w Wielkiej Brytanii
 4. Porównanie spółek w Polsce i w Wielkiej Brytanii
 5. Zakładanie spółki w Wielkiej Brytanii – pierwsze kroki
 6. Dokumenty w rejestracji spółki w Wielkiej Brytanii
 7. Dyrektor w brytyjskiej spółce LTD
 8. Wypłata wynagrodzenia dyrektorowi w spółce Ltd – opodatkowanie
 9. Opodatkowanie dywidendy w brytyjskiej spółce LTD
 10. Transfer środków z brytyjskiej spółki LTD
 11. Rezydencja brytyjskiej spółki LTD
 12. Nowe zasady opodatkowania dywidend brytyjskiej spółki LTD

Dodaj komentarz