Odpowiedzialność pełnomocnika za długi podatkowe klienta w VAT

Odpowiedzialność pełnomocnika za długi podatkowe klienta w VAT

W ciągu ostatnich miesięcy pomysłów na uszczelnienie systemu w zakresie uciekającego VAT było mnóstwo. Część z nich weszła w życie, część szczęśliwie nie trafiła do Dziennika Ustaw. Mam w tej chwili na myśli np. koncepcję wprowadzenia tzw. kaucji rejestracyjnej, która pojawiła się w Sejmie we wrześniu ubiegłego roku.

Projekt przewidywał nałożenie na „niektóre podmioty” obowiązku złożenia kaucji, która byłaby warunkiem rejestracji tych podmiotów jako podatników w zakresie VAT.

Wysokość kaucji miała mieścić się w widełkach 20 000,00 zł – 200 000,00 zł i zależeć od powiązań danego podmiotu z podmiotami zakwalifikowanymi przez Ministerstwo Finansów jako „generujące zaległości podatkowe”.

Kaucja  miałaby być zabezpieczeniem ewentualnych zaległości w podatku. Oczami wyobraźni już widzę te dziesiątki tysięcy przedsiębiorców. Poszkodowanych faktem zaliczenia ich do PKD do potencjalnie generujących zaległości podatkowe dla budżetu. Lub tych dla, których bariera nawet 20 tys. złotych na początku działalności okazała by się nie problemem nie do ominięcia.

Cóż, tym razem się upiekło…

Powyżej opisana koncepcja nie weszła w życie, ale w jej miejsce pojawiła się wizja pociągnięcia do odpowiedzialności pełnomocnika rejestrującego podmiot w VAT. Co do zasady, obie wersje ustawy sprowadzają się nałożenia nowych obowiązków na przedsiębiorców, z tą jednak różnicą, że wariant, który wszedł w życie dotknie podmioty, które ze spowodowaniem zaległości podatkowych nie będą miały (zazwyczaj) nic wspólnego.

Ale po kolei.

Odpowiedzialność pełnomocnika za długi podatkowe klienta w VAT

Odpowiemy Wam na wszystkie pytania, jakie nasuwają się, w związku z tą nowelizacją.

  1. Kto?

Pełnomocnik – czyli podmiot profesjonalny, który zarejestrował nowego podatnika VAT, będzie nim najczęściej biuro księgowe, doradca podatkowy lub radca prawny.

  1. Za co?

Pełnomocnik będzie odpowiadał za zaległości podatkowe, które powstałyby w efekcie czynności wykonanych w pierwszych 6 miesiącach od momentu rejestracji danego podatnika jako podatnika VAT czynnego.

  1. Jak?

Solidarnie, całym swoim majątkiem –  to słowa, które w kontekście nowych regulacji zmroziły krew w żyłach niejednemu pełnomocnikowi. Ustawodawca odpowiada na to, że odpowiedzialność jest ograniczona czasowo i kwotowo.

  1. Kiedy?

W ciągu 6 pierwszych miesięcy od rejestracji podmiotu jako podatnika VAT czynnego.

Jeśli napiszę Wam, że Konfederacja Pracodawców Lewiatan krytycznie oceniła projekt tej nowelizacji, to będziecie zdziwieni?

Myślę, że grymas na twarzy i pytanie, jak to możliwe pojawiło się właśnie u każdego z Was Drodzy Czytelnicy, kto choć raz zarejestrował podatnika dla celów VAT.

Niewielu pełnomocników podejmie się tego wyzwania, zwłaszcza jeśli w grę wchodzić będzie podmiot, czy osoba, której spraw na bieżąco nie prowadzimy.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan niepisaną praktyką stanie się przygotowywanie dokumentacji do rejestracji przez profesjonalistę bez ujawniania jego tożsamości.

Do dyskusji o nowych przepisach włączył się Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Opinia ośrodka wskazuje, że zapisy ustawy będą restrykcyjne dla radców prawnych, którzy działając w charakterze pełnomocników złożą zgłoszenie rejestracyjne w sytuacji, w której nie mają i nie mogą mieć wiedzy na temat sposobu funkcjonowania podatnika w okresie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania.

Ośrodek zwraca uwagę, iż pełnomocnik nie powinien ponosić odpowiedzialności za działania mocodawcy, na które najczęściej nie ma żadnego wpływu.

Odpowiedzialność pełnomocnika za długi podatkowe klienta w VAT

Podsumowując, podatników w VAT na pewno nowelizacja nie odwiedzie od zarejestrowania się w systemie, tylko pełnomocników w tej konkretnej specjalizacji będzie jakby mniej. Ja tymczasem czekam na raport MF o skuteczności tej konkretnej zmiany przepisów w odniesieniu do powstania zaległości w VAT.

Dodaj komentarz