Opodatkowanie dywidendy w brytyjskiej spółce LTD

Spółki kapitałowe mają dwie istotne cechy charakterystyczne:

 • gwarancja bezpieczeństwa na określonym przez udziałowców/akcjonariuszy poziomie
 • podwójne opodatkowanie zysku

Pierwsza z nich gwarantuje nam bufor bezpieczeństwa, a druga spędza sen z powiek. Pierwsza z nich to ograniczenie odpowiedzialności, co bardzo sobie cenimy we wszystkich spółkach ze słówkiem „limited” w nazwie i z czego ochoczo korzystamy.

Druga zaś, to problem podwójnego opodatkowania, którego zawsze staramy się jakoś uniknąć. Kłopot w tym, że decydując się na przywileje spółki z ograniczeniem odpowiedzialności bierzemy ją z dobrodziejstwem inwentarza. W praktyce oznacza właśnie to, że Fiskus zabierze nam dwukrotnie więcej tytułem daniny na rzecz państwa.

Opodatkowanie dywidendy w brytyjskiej spółce LTD

Nierozerwalnie z problematyką podwójnego opodatkowania wiąże się temat dywidendy w spółce.

Dywidenda to część zysku wypracowanego przez spółkę podlegająca wypłacie na rzecz właścicieli udziałów lub akcji. Spółki kapitałowe w Wielkiej Brytanii problem opodatkowania dywidend rozwiązują w następujący sposób: Istnieją trzy różne stawki podatku dochodowego (Income Tax) od dywidend.

To, według jakiej stawki zostanie odprowadzony Twój podatek, zależeć będzie od tego, w jakim przedziale mieści się Twój całkowity, podlegający opodatkowaniu dochód (po uwzględnieniu kwot wolnych od podatku).

Mamy kwotę wolną od podatku, ale niestety uległa ona w bieżącym roku zmianie i obecnie wynosi 5 000,00 £. Wszelkie dywidendy powyżej kwoty £ 5000 będą opodatkowane w sposób następujący: określone zostały trzy przedziały:

 1. dochód dot. stawki podstawowej,
 2. dochód z dywidend dla stawki wyższej i
 3. przekraczającej stawkę wyższą.

Wysokości stawek podatku to odpowiednio 7,5 %, 32,5 % i 38,1%.

Income Tax to jeden z dwóch podatków, jakimi de facto obciążone są zyski wypracowane w spółce, ten drugi to Corporation Tax, czyli podatek od dochodu z działalności gospodarczej i inwestycyjnej, a także od zysków kapitałowych.

Corporation Tax nazywany jest podatkiem od osób prawnych.

Więcej wpisów z cyklu Spółki za granicą – Wielka Brytania:

 1. Przeniesienie działalności za granicę – co nam daje i dla kogo może być opłacalny?
 2. Własna działalność gospodarcza za granicą, czy działalność w formie spółki?
 3. Rodzaje spółek w Wielkiej Brytanii
 4. Porównanie spółek w Polsce i w Wielkiej Brytanii
 5. Zakładanie spółki w Wielkiej Brytanii – pierwsze kroki
 6. Dokumenty w rejestracji spółki w Wielkiej Brytanii
 7. Dyrektor w brytyjskiej spółce LTD
 8. Wypłata wynagrodzenia dyrektorowi w spółce Ltd – opodatkowanie
 9. Opodatkowanie dywidendy w brytyjskiej spółce LTD
 10. Transfer środków z brytyjskiej spółki LTD
 11. Rezydencja brytyjskiej spółki LTD
 12. Nowe zasady opodatkowania dywidend brytyjskiej spółki LTD

Dodaj komentarz