Porównanie spółek w Polsce i w Wielkiej Brytanii

Zastanawialiście się kiedyś dlaczego przy rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym możemy wybierać spośród sześciu spółek, podczas gdy Brytyjczycy w swoim Companies House mają ich zaledwie trzy? Przedstawiamy porównanie spółek w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

Różnice te wynikają z odmiennych systemów prawa i pragmatycznego łączenia przez Brytyjczyków pewnych rozwiązań.

Podział spółek w Polsce

 • osobowe (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna)
 • kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna)

Jak widać istotnym wyróżnikiem jest dla naszego systemu czynnik spajający – w przypadku spółek osobowych kluczową rolę pełni tzw. substrat ludzki, zaś w kapitałowych jest to majątek spółki, który „scala” poszczególnych właścicieli udziałów, czy akcji.

Rozwiązania przyjęte przez system angielski są skupione na ograniczaniu odpowiedzialności udziałowców, a tym samym zwiększaniu ich bezpieczeństwa finansowego.

Zauważyłeś, że każda ze spółek na w swej nazwie słowo „limited”?

To sygnał, że udziałowcy mogą sami określić granicę swojej finansowej odpowiedzialności za ewentualne niepowodzenie przedsięwzięcia.

Kluczowa kwestia jaką jest wzajemna relacja wspólników w spółce Partnership spowodowała, że spółka ta została nieco wypchnięta poza okrąg spółek prestiżowych, gdyż nie podlega ona rejestracji w Companies House. Partnership to odpowiednik naszej spółki cywilnej, dla której wiodącą rolę odgrywają wspólnicy i ich wzajemne zaufanie, gdyż każdy z nich odpowiada bez ograniczeń, całym swoim majątkiem za siebie i wspólników.

LLP, czyli partnerska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością akcentuje partnerskie relacje udziałowców, ale też wymaga by sami przejęli kontrolę nad prowadzeniem spraw spółki. Znajdziemy tu wiele podobieństw do polskiej spółki partnerskiej, z tą różnicą, że w Polsce jest ona zarezerwowana dla określonej kodeksowo grupy przedsiębiorców wykonujących tzw. wolne zawody.

Public Limited Company (PLC) – to spółka zbliżona konstrukcją do polskiej spółki akcyjnej. Z jej zawarciem i rejestracją wiąże się najwięcej obciążeń, co jest akurat zrozumiałe biorąc pod uwagę wymóg transparentności spółek notowanych na giełdzie.

Jak widać w obu systemach prawnych możemy wybierać spośród różnych spółek, najważniejsze by wybór dostosować do obranego celu gospodarczego, prognozowanych zysków i planowanego własnego zaangażowania w prowadzenie spraw spółki.

Więcej wpisów z cyklu Spółki za granicą – Wielka Brytania:

 1. Przeniesienie działalności za granicę – co nam daje i dla kogo może być opłacalny?
 2. Własna działalność gospodarcza za granicą, czy działalność w formie spółki?
 3. Rodzaje spółek w Wielkiej Brytanii
 4. Porównanie spółek w Polsce i w Wielkiej Brytanii
 5. Zakładanie spółki w Wielkiej Brytanii – pierwsze kroki
 6. Dokumenty w rejestracji spółki w Wielkiej Brytanii
 7. Dyrektor w brytyjskiej spółce LTD
 8. Wypłata wynagrodzenia dyrektorowi w spółce Ltd – opodatkowanie
 9. Opodatkowanie dywidendy w brytyjskiej spółce LTD
 10. Transfer środków z brytyjskiej spółki LTD
 11. Rezydencja brytyjskiej spółki LTD
 12. Nowe zasady opodatkowania dywidend brytyjskiej spółki LTD

Dodaj komentarz