Przedsiębiorcy

Wspieramy przedsiębiorców.
Doradztwo prawne i podatkowe.

Obsługa prawna i podatkowa przedsiębiorców

Świadcząc obsługę prawną i podatkową, wspieramy przedsiębiorców zarówno w bieżącej działalności firmy, jak również w przygotowywaniu i wdrażaniu długofalowych strategii.

Dostosowujemy formę prawną prowadzonej działalności do skali, rynku i ryzyka w jakiej operuje.

Naszym priorytetem jest sprawność działania i ochrona majątku prywatnego przedsiębiorców.

Prowadzenie działalności gospodarczej jest o wiele prostsze we współpracy z kompetentnymi radcami prawnymi.

​Prawo

  • Windykacja należności

  • Rejestracja spółek

  • Przekształcanie spółek i działalności gospodarczej

  • Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne

  • Prowadzenie postępowań sądowych

  • Kontrakty/umowy

  • Negocjacje

Podatki