RODO Szkolenie

Rewolucja w ochronie danych osobowych. Praktyczne aspekty

Zapraszamy na VI edycję szkolenia w dniu 25 października 2018 r. w Lesznie, godzina 10:00 – 13:00 w Leszczyńskim Centrum Biznesu.

Przedsiębiorcy uczestniczący w szkoleniu zapoznają się z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), które zaczęły obowiązywać 25 maja 2018 r. Wskażemy różnice pomiędzy obecnie obowiązującymi a wprowadzanymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Omówimy zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników, kontrahentów i klientów. Powiemy, jakie zadania należy zrealizować, by dostosować obowiązujące procedury ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie do nowych przepisów.

GRUPA ODBIORCÓW

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, którzy w toku działalności przetwarzają dane osobowe – pracowników, kontrahentów czy klientów.

Właścicieli biur rachunkowych, księgowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, przedstawicieli działów HR, kadr i płac, marketingu, handlowców korzystających z baz danych oraz właścicieli firm odpowiedzialnych za zgodny z prawem przebieg procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe założenia oraz zakres zastosowania przepisów RODO

  1. Bezpośrednie stosowanie przepisów RODO

  2. Zakres zastosowania RODO i termin wejścia w życie

  3. Stosunek przepisów RODO do ustawy o ochronie danych osobowych

 2. Najważniejsze zmiany w stosunku do dotychczasowych przepisów

  1. Zmiany w dotychczasowych definicjach

  2. Rejestr przetwarzania danych osobowych

  3. Status i zadania inspektora ochrony danych osobowych

 3. Przetwarzanie danych

  1. Zasady przetwarzania danych osobowych według RODO

  2. Wymogi zgody na przetwarzanie danych osobowych

  3. Nowe obowiązki informacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych

  4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

  5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 4. Prawa osób, których dane są przetwarzane

  1. Prawo dostępu do danych osobowych

  2. Prawo do sprostowania

  3. Prawo do bycia zapomnianym

  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

  5. Prawo do przenoszenia danych

  6. Prawo do sprzeciwu

  7. Tryby korzystania z praw

 5. Bezpieczeństwo danych osobowych

  1. Obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych

 6. Pozostałe zagadnienia

  1. Obowiązki względem GIODO

  2. Konsekwencje naruszenia przepisów RODO

​Prowadzący: radca prawny Bartłomiej Przyniczka.


Zgłoszenie wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy przesłać poprzez poniższy formularz. Będzie to równoznaczne z zawarciem umowy szkoleniowej oraz wyrażeniem zgody na przesyłanie drogą e-mailową informacji prawnych i podatkowych, o szkoleniach,​ seminariach i konferencjach organizowanych przez ​Wielkopolskie Centrum Prawa sp. z o.o.​

Opłatę należy uiścić przelewem na konto w mBank S.A. nr: 84 1140 2004 0000 3502 7628 6228, Wielkopolskie Centrum Prawa Sp. z o.o., ul. Kościelna 12, 64-100 Leszno, NIP: 6972323113.

Koszt udziału jednej osoby wynosi: 235 zł netto + 23% VAT

Cena udziału obejmuje materiały szkoleniowe i przerwę kawową.

W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu do ​16 czerwca​​ 201​8​ r., organizator, gwarantuje zwrot kosztów uczestnictwa. Po tym terminie obciąż​y​ my Państwa pełnymi kosztami uczestnictwa.

Informujemy, że Państwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu będą przechowywane i przetwarzane przez​ Wielkopolskie Centrum Prawa​ Sp. z o.o, z siedzi​bą​ w​ Lesznie, ul. Kościelna 12 do celów organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocji wydarzeń organizowanych przez ​Spółkę.

Mają Państwo prawo wglądu do swych danych, prawo do ich poprawiania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania dla celów marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie szkolenia oraz zmiany miejsca i terminu jego przeprowadzenia, jeżeli z przyczyn losowych nie będzie mógł zrealizować szkolenia zgodnie z założonymi warunkami.

Kontakt:

tel. 603 934 996

biuro@tplegal.pl