Rezydencja brytyjskiej spółki LTD

Określenie rezydencji osoby prawnej, w tym rezydencji brytyjskiej spółki LTD, nie jest zagadnieniem prostym. Zwłaszcza, że przyszło nam żyć i pracować w Europie zapewniającej swoim obywatelom swobodę przepływu osób i kapitału.

Możliwość korzystania z tych dwóch swobód ma ogromne przełożenie na swobodę prowadzenia biznesu, co rzecz jasna jest zjawiskiem niezwykle pozytywnym.

Z zastrzeżeniem, że będziemy potrafili umiejętnie z tych swobód korzystać.

Jak zawsze z pomocą przychodzą nam ustawy regulujące materię dotyczącą unikania podwójnego opodatkowania, nie inaczej jest i tym razem.

Art. 4 ust. 3 modelowej konwencji OECD stanowi, że

jeśli osoba nie będąca osobą fizyczną ma siedzibę w dwóch Umawiających się Państwach to uważa się, że ma ona siedzibę tylko w tym Państwie, w którym znajduje się miejsce jej faktycznego zarządu.

Nic prostszego powiesz – ustalmy, że siedzibą zarządu spółki jest wybrane przez nas (i wskazane w rejestrze) państwo, a będzie nam dane rozliczać podatek w wybranym przez nas miejscu. Co do zasady moglibyśmy śmiało z tego przywileju korzystać, z tym że mamy jedno „ale”.

Jak zapewne się domyślasz państwa, które nie legitymują się przyjaznym systemem podatkowym, nie tak łatwo chcą wypuścić podatników przynoszących wpływy do ich budżetu. Taki właśnie precedens miał miejsce w sprawie Laerstate BV.

Skrótowo odnosząc się do stanu faktycznego – obywatel brytyjski założył spółkę na terenie Holandii, siedzibą spółki było miasto na terytorium Holandii, a uchwały jednoosobowego zarządu podejmowane były poza terytorium UK.

Mimo to brytyjski Urząd Skarbowy uznał, że spółka powinna być rezydentem brytyjskim i tam odprowadzać podatki.

Argumentacja HMRC opierała się na przeprowadzonym przez nią postępowaniu kontrolnym, które wykazało, że jedyny udziałowiec i dyrektor spółki sprawował faktyczną kontrolę nad firmą (zarząd i kontrola działalności) z terytorium Wielkiej Brytanii.

Słowa kluczowe w tej sprawie to właśnie określenie „miejsce faktycznego zarządu” Trybunał przyznał rację organowi podatkowemu twierdząc, że na określenie rezydencji podmiotu składają się jednocześnie:

 • państwo rejestracji spółki
 • miejsce prowadzenia księgowości
 • miejsce faktycznego zarządu.

Podejmowanie kluczowych w sprawach spółki decyzji może okazać się zatem przesłanką rozstrzygającą kwestię rezydencji podmiotu dlatego warto o niej pamiętać.

Więcej wpisów z cyklu Spółki za granicą – Wielka Brytania:

 1. Przeniesienie działalności za granicę – co nam daje i dla kogo może być opłacalny?
 2. Własna działalność gospodarcza za granicą, czy działalność w formie spółki?
 3. Rodzaje spółek w Wielkiej Brytanii
 4. Porównanie spółek w Polsce i w Wielkiej Brytanii
 5. Zakładanie spółki w Wielkiej Brytanii – pierwsze kroki
 6. Dokumenty w rejestracji spółki w Wielkiej Brytanii
 7. Dyrektor w brytyjskiej spółce LTD
 8. Wypłata wynagrodzenia dyrektorowi w spółce Ltd – opodatkowanie
 9. Opodatkowanie dywidendy w brytyjskiej spółce LTD
 10. Transfer środków z brytyjskiej spółki LTD
 11. Rezydencja brytyjskiej spółki LTD
 12. Nowe zasady opodatkowania dywidend brytyjskiej spółki LTD

Dodaj komentarz